DE VLAAMSE DJ

info voor DJ’s: wat we van u verwachten

Wij zijn de verbinding tussen de organisator en de kwaliteits-DJ. Omdat we het grootste deel van de gage aan u uitbetalen verwachten we van u een grote betrokkenheid vanaf de start.

Zodra we de boeking aan u hebben toegewezen bent u het contact met de organisatoren en handelt u alles verder zelf af. We verwachten overigens van u dat vrijwel onmiddellijk na de toewijzing contact genomen wordt met de klant. Dit vinden we belangrijk. Alhoewel het zelden voorkomt, willen we er toch voor zorgen dat ingeval u geen klik voelt met de klant of andersom er nog een andere uitvoerder kan aangesteld worden.

Als tegenprestatie voor de uitbetaling van 80 tot 90% van de gage aan u als uitvoerder verwachten we van u dat u deze taak uitvoert volgens de regels der kunst. Indien bij deze gesprekken eventuele meerprijzen worden afgesproken, verlopen de bijkomende contracten eveneens via de vlaamsedj.be. In de eventuele samenwerkingsovereenkomst die u met ons aangaat zal u onder het katern “boeteclausules” kunnen lezen dat wij ons ertoe verbinden ons strikt te houden aan de afgesproken marge die wij nemen. Daartegenover staat dat we dezelfde ethiek van u verwachten met betrekking tot eventuele bijkomende afspraken en nemen daartoe een even strenge clausule aan uw zijde mee op.

Verder verwachten we van u dat u een DJ bent die de wettelijke regels van het vak respecteren. Muziek officieel aankopen of streamen, voldoen aan alle vereisten van de Belgische wetgeving inzake btw, administratie en veiligheid.

  • uw bent een officiële DJ, conform de belgische wetgeving
  • u bent vanaf de start het contact met de organisator
  • eventuele meerprijzen worden eveneens verwerkt via vlaamsedj.be
  • eerste contact binnen de week na toewijzing om “klik” te voelen