algemene voorwaarden Stelobo Dj experience NV, van toepassing op orders via vlaamsedj.be

algemene bepalingen

In onderstaande tekst worden de partijen als volgt benoemd:

 • Stelobo DJ experience als vertegenwoordiger voor vlaamsedj.be: de aanbieder
 • De door vlaamsedj.be aangestelde uitvoerder: de dienstverlener
 • de klant: gastheer

 

betalingen en annulatievoorwaarden:

 • bij bestelling heeft de klant de vrije keuze om te betalen als volgt:
  • 100% bij bestelling: mogelijk via bancontact, creditcard of manuele overschrijving
  • 20% betaling als voorschot bij bestelling, 80% uiterlijk 14 dagen voor het evenement: enkel mogelijk via de keuze “manuele overschrijving
 • annulatievoorwaarden:
  • binnen de 7 dagen na bestelling: 100% terugbetaling
  • na 7 dagen voor bestelling, tot 30 dagen voor uitvoering. 20% betaalbaar
  • annulatie binnen 30 kalenderdagen voor event: 100% betaalbaar
 • laattijdige betalingen kunnen als gevolg hebben het niet uitvoeren van de opdracht
 • Bij annulatie binnen 30 dagen voor event kan de gastheer overleggen met de dienstverlener naar eventuele afwijkende mogelijkheden betreffende de betaling volgens de annulatievoorwaarden. Enkel de dienstverlener kan afwijkende voorwaarden individueel toestaan maar is daartoe niet verplicht.
 • De dienstverlener ontvangt betaling van de aanbieder binnen de 7 kalenderdagen na het event volgens overeenkomst. Hierop is enkel een uitzondering mogelijk indien voorafgaand een schriftelijke overeenkomst aan het individuele contract is toegevoegd.
 • Ingeval van overmacht (faling uitvoerder, heirkracht,….) waardoor de betaling niet geïnd kan worden door de aanbieder, wordt het contract zonder schadevergoeding ontbonden naar de dienstverlener toe.
 • Al onze facturen zijn betaalbaar op het rekening nummer van Stelobo DJ experience BE09736070751157 voor offline boekingen, of via het online boekingssysteem.

prijsafspraken:

 • De prijs op de orderbevestiging ingevolge het online order, of manuele orderbevestiging verstuurd in naam van de vlaamsedj.be vanuit de vennootschap Stelobo Dj Experience nv is netto te betalen door de gastheer
 • Indien bij het contact tussen dienstverlener en gastheer extra betalende diensten worden afgesproken als extra toevoeging dan worden deze eveneens gefactureerd via de vlaamsedj.be (zie ook clausule onder ‘boetes en bepalingen’)
 • De gastheer verbindt zich ertoe te voorzien in vlotte logistieke bereikbaarheid van de zaal. Enkel indien niet voldaan is aan de voorwaarden onder ‘locatiebepalingen’ kan afgeweken worden van het contract en een meerprijs aangerekend worden. Deze meerprijs dient wel voorafgaandelijk schriftelijk aan balie@vlaamsedj.be gemotiveerd te worden en door de aanbieder goedgekeurd.

locatiebepalingen

 • de gastheer dient te voorzien in:
  • 2 gratis parkeerplaatsen aan de locatie (aanhangwagen+auto of camionette). Let op: parkeergarages zijn voor camionettes vaak niet toegankelijk.
  • vlotte bereikbaarheid van de uitlaadplaats tot de opstelplaats. Dit houdt in: geen of beperkte dorpels, geen verdiepingstrappen of podiums hoger dan 1 meter zonder trap. In voorkomend geval kan de gastheer voorzien in uitlaad-, opstel-, en inlaadhulp om extra kosten te vermijden.
 • Indien de afstand tussen uitlaadplaats en de ingang van de zaal meer dan 50 meter is, dient dit op voorhand gemeld te worden aan de dienstverlener en de aanbieder.
 • frisdranken of water voor de artiest(en) alsook een kleine catering bij prestaties langer dan 5 uur
 • Veilige DJ opstelling in de zaal voor geluid, licht en DJ booth.
 • Voor een standaardopstelling vragen wij 2 stopcontacten 16KVA die aangeboden worden in apart circuit. Voor standaardinstallaties volstaat in theorie stopcontact met voornoemde eigenschappen doch het aansluiten van licht en geluid op hetzelfde circuit kan lichte ruis in de luidsprekers met zich meebrengen.

 

boetes en bepalingen

 • De dienstverlener zal bij supplementaire betalende toevoegingen aan een contract verzorgd door de aanbieder de administratieve afhandeling ervan aan laatstgenoemde doorgeven. Facturatie gebeurt door de dienstverlener met eenzelfde commissie als op het hoofdbedrag van de opdracht. Ingeval vastgesteld kan worden dat dienstverlener rechtstreekse bijkomende aanbiedingen heeft overgemaakt waarop de gastheer is ingegaan, verzaakt de dienstverlener aan de hoofdsom en is de aanbieder geen uitbetaling verschuldigd voor de opdracht in kwestie.

 

DJ garantie

Onze DJ prestatie is verzekerd. Dit betekend dat bij onverwachte omstandigheden zoals ziekte of ongeval wij tot 1 dag voor het evenement voor vervanging kunnen zorgen. Bij onverwachte uitval binnen 1/2 dag voor het evenement bestaat de mogelijkheid dat er geen vervanging mogelijk is. Op dat ogenblik kan U ofwel beroep doen op onze volledige terugbetaling (of annulatie van de overeenkomst indien nog niet voldaan) of op een voorstel dat wij U doen ter vervanging aan (mogelijk) hogere prijs.

bijkomende bepalingen

 • indien er als onderdeel van het contract tussen de aanbieder en de gastheer extra boekingen inbegrepen zijn door derde partijen, dan gelden voor dit gedeelte van de boekingen de algemene verkoopsvoorwaarden van deze derde partijen. Ook als deze niet expliciet vermeldt worden op de originele overeenkomst.
 • Alle activiteiten van Stelobo DJ experience vallen onder het btw stelsel van 21%

In geval van betwisting vallen de geschillen naar aanleiding van onze overeenkomst onder de bevoegdheid van de Belgische wetgeving en worden behandeld in het arrondissement Antwerpen.